به قسمت مسابقات تلویزیونی برتر خوش آمديد.

Last Comic Standing
 

Last Week Tonight with John Oliver