به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

Gold Rush


Season 01


[175 MB] Gold.Rush.Alaska.S01.After.Show.Special.Full.Disclosure.576p.HDTV-playSD-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e01.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e02.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e03.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e04.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e05.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e06.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e07.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e08.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e09.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[175 MB] gold.rush.alaska.s01e10.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv

Season 02


[195 MB] gold.rush.alaska.s02e01.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e02.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e03.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[170 MB] gold.rush.alaska.s02e04.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e05.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e06.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e07.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e08.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e11.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e12.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e13.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e14.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e15.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e16.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e17.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.alaska.s02e18.720p.hdtv.x264-momentum-BWBP.mkv

Season 02 Specials


[171 MB] Gold.Rush.S00E07.Special.Behind.The.Scenes.720p.HDTV.DD5.1.x264-NTb-BWBP.mkv
[172 MB] Gold.Rush.S00E08.After.The.Rush.Special.720p.HDTV.DD5.1.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S02E00.The.Offseason.720p.HDTV.DD5.1.x264-BTN-BWBP.mkv
[169 MB] Gold.Rush.S02E17.Revelations.720p.HDTV.DD5.1.x264-BTN-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S02E18.Aftershow.Digging.Deeper.720p.HDTV.DD5.1.x264-BTN-BWBP.mkv

Season 03


[171 MB] gold.rush.alaska.s03e02.720p-killers-BWBP.mkv
[169 MB] gold.rush.alaska.s03e03.720p-killers-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E06.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E08.720p.HDTV.x264-BALLISTIC-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E09.REAL.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E11.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[189 MB] gold.rush.alaska.s03e13.720p-killers-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E14.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[186 MB] Gold.Rush.Alaska.S03E15.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[352 MB] gold.rush.alaska.s03e16.720p.hdtv.x264-bajskorv-BWBP.mkv
[171 MB] gold.rush.s03e01.720p-killers-BWBP.mkv
[167 MB] Gold.Rush.The.Dirt.S03E01.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv

Season 04


[171 MB] gold.rush.s04e01.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[200 MB] Gold.Rush.S04E02.Learning.Curve.REAL.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s04e03.real.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[168 MB] Gold.Rush.S04E04.Road.to.Hell.REAL.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[168 MB] Gold.Rush.S04E05.Garnets.or.Gold.REAL.PROPER.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[168 MB] Gold.Rush.S04E06.Mutiny.REAL.REPACK.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[343 MB] Gold.Rush.S04E06.Queen.of.Diamonds.PROPER.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[168 MB] Gold.Rush.S04E07.Paid.in.Full.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[168 MB] Gold.Rush.S04E08.Jungle.Boogie.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[168 MB] Gold.Rush.S04E09.Ready.to.Roll.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Gold.Rush.S04E10.Hope.Creek.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Gold.Rush.S04E11.Blowout.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Gold.Rush.S04E12.Death.of.A.Dream.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Gold.Rush.S04E13.The.Resurrection.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S04E14.Fantasy.Land.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S04E15.Medevac.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S04E16.Man.on.Wire.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S04E17.Day.of.Reckoning.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S04E18.Go.Big.or.Go.Home.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S04E19.Grandpas.Last.Wish.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S04E20.Unearthed.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 05


[335 MB] Gold.Rush.S05E01.New.Blood.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E02.From.the.Ashes.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E03.Golden.Boy.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E04.Viking.Ship.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E05.Hard.Bargain.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E06.Cursed.Cut.PROPER.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E07.Goldzilla.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E08.Gold.Blooded.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E09.Colossal.Clean.Up.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E10.Parkers.Accident.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E11.Ship.of.Fools.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E12.Piles.of.Gold.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E13.Gold.Road.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E14.Rogue.Miner.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E15.The.Monster.Lives.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E16.Rivers.of.Gold.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E17.Frozen.Gold.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S05E18.Hundreds.of.Ounces.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[351 MB] Gold.Rush.S05E19.Millions.in.Gold.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 06


[171 MB] Gold.Rush.S06.Special.5.Million.Dollar.Season.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[342 MB] Gold.Rush.S06E01.Blood.Sweat.and.Gold.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E02.Gold.Ship.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[169 MB] Gold.Rush.S06E03.Moving.the.Monster.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[169 MB] Gold.Rush.S06E04.Grandpas.Golden.Advice.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[169 MB] Gold.Rush.S06E05.Jacks.Gold.Shack.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[169 MB] Gold.Rush.S06E06.Treasure.Island.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Gold.Rush.S06E07.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[169 MB] Gold.Rush.S06E07.Eldorado.Dream.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Gold.Rush.S06E08.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E09.Mammoth.Gold.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E10.Mammoth.Gold.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E10.Parker.Comes.of.Age.REPACK.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E11.Parkers.21st.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E11.Parkers.21st.REPACK.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E12.Captain.Monica.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E13.Crew.War.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E14.Goldzilla.Gold.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E15.Million.Dollar.Mountain.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[170 MB] Gold.Rush.S06E16.Golden.Bombshell.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E17.Golden.Bombshell.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E18.Repack.Klondike.Legend.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E19.Oregon.Gold.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S06E20.Frozen.Pay.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[349 MB] Gold.Rush.S06E21.King.of.the.Klondike.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Gold.Rush.S06E22.Gold.Hard.Truth.720p.HDTV.x264-NTb-BWBP.mkv

Season 07


[167 MB] gold.rush.s07e00.before.the.trail.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[85 MB] gold.rush.s07e00.nuggets.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s07e00.the.story.so.far.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s07e00.war.and.peace.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[344 MB] Gold.Rush.S07E01E02.iNTERNAL.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s07e02.eye.in.the.sky.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[170 MB] gold.rush.s07e03.frankenstein.machinery.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s07e04.mutiny.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S07E05.Misery.on.the.Mountain.720p.HDTV.x264-FUM-BWBP.mkv
[166 MB] gold.rush.s07e06.no.crane.no.gain.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[166 MB] gold.rush.s07e07.watery.grave.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[166 MB] gold.rush.s07e08.mega.barge.and.kid.commando.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[166 MB] gold.rush.s07e09.record.gold.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[166 MB] gold.rush.s07e10.go.down.fighting.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s07e11.game.over.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] Gold.Rush.S07E12.720p.WEB-DL.x264-FUM-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s07e13.lifeline.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s07e14.parker.vs.rick.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s07e15.excavator.down.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[166 MB] Gold.Rush.S07E16.Double.Trouble.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s07e17.cruelest.cut.proper.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s07e18.720p.web.x264-heat-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s07e18.miners.vs.beavers.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s07e19.720p.web.x264-heat-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s07e20.dredge.vs.washplant.720p.web.x264-heat-BWBP.mkv
[250 MB] gold.rush.s07e21.final.fury.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv

Season 08


[168 MB] gold.rush.s08e00.end.of.an.era.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[216 MB] gold.rush.s08e00.the.story.so.far.seasons.1.to.7.convert.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[339 MB] gold.rush.s08e01.convert.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[338 MB] Gold.Rush.S08E01.iNTERNAL.PROPER.720p.WEBRip.x264-DHD-BWBP.mkv
[167 MB] Gold.Rush.S08E02.iNTERNAL.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[167 MB] Gold.Rush.S08E03.iNTERNAL.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e04.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e05.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e06.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e07.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e08.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e09.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e10.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] Gold.Rush.S08E11.The.Holy.Grail.720p.WEBRip.x264-DHD-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e12.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e13.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e14.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e15.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e16.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e17.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s08e18.convert.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s08e19.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s08e19.convert.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[248 MB] gold.rush.s08e20.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[253 MB] gold.rush.s08e20.convert.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[248 MB] gold.rush.s08e20.repack.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv

Season 09


[166 MB] gold.rush.s09e00.end.of.an.era.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] gold.rush.s09e00.the.dirt-bad.blood.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[338 MB] gold.rush.s09e01.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[335 MB] gold.rush.s09e01.declaration.of.independence.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e02.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e03.repack.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e04.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e04.repack.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e05.repack.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e06.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e07.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e08.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e09.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e10.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e11.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[162 MB] gold.rush.s09e12.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e12.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e13.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e14.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e15.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e16.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e17.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] gold.rush.s09e17.make.it.rain.real.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e17.real.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e18.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e19.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e20.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[253 MB] gold.rush.s09e21.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s09e22.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv

Season 10


[168 MB] gold.rush.s10e00.15.million.dollar.season.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] gold.rush.s10e00.back.to.the.future.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[338 MB] gold.rush.s10e01.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[338 MB] gold.rush.s10e02.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv