به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

Penn and Teller Fool Us


Season 01


[169 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S01.Special.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTN-BWBP.mkv
[169 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S01E01.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTN-BWBP.mkv
[170 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S01E02.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTN-BWBP.mkv
[169 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S01E03.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTN-BWBP.mkv
[168 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S01E04.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTN-BWBP.mkv
[170 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S01E05.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTN-BWBP.mkv
[169 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S01E06.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTN-BWBP.mkv
[169 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S01E07.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTN-BWBP.mkv
[169 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S01E08.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTN-BWBP.mkv

Season 02


[164 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E01.Phone-y.Business.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[166 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E02.The.Invisi-Ball.Thread.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[169 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E03.Shoot.to.Kill.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[168 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E04.Knife.of.the.Party.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[163 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E05.Mission.Impossi-Ball.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[167 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E06.Now.THATS.Bunny.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[167 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E07.Penns.Favorite.Card.Trick.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[166 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E08.Teller.Plays.with.a.Full.Deck.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[165 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E09.Star.Spangled.Magic.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[170 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E10.Where.Theres.Smoke.Theres.Magic.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[164 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E11.Teller.Deflowers.a.Shadow.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[165 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E12.Penn.and.Teller.Ring.Someones.Neck.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv
[163 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S02E13.An.Egg-cellent.Trick.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-SynHD-BWBP.mkv

Season 03


[169 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S03E01.Wont.Get.Fooled.Again.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[168 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e02.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[161 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e03.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[164 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S03E04.Penn.Plays.With.Fire.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[156 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e05.720p.hdtv.x264-tbd-BWBP.mkv
[161 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e05.proper.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[164 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e06.720p.hdtv.x264-first-BWBP.mkv
[169 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S03E07.Juggle.Juggle.Penns.in.Trouble.720p.CW.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[164 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e08.720p.hdtv.x264-tbd-BWBP.mkv
[169 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e09.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e10.720p.hdtv.x264-tbd-BWBP.mkv
[167 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e10.proper.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e11.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[161 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e12.720p.hdtv.x264-tbd-BWBP.mkv
[162 MB] penn.and.teller.fool.us.s03e13.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv

Season 04


[167 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e01.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[167 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e02.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e03.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[172 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e04.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[166 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e05.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e06.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e07.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e08.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[172 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e09.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[167 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e10.720p.hdtv.x264-crooks-BWBP.mkv
[171 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e11.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[160 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e12.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[169 MB] penn.and.teller.fool.us.s04e13.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv

Season 05


[171 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S05E00.Special.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[165 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S05E01.720p.HDTV.x264-PLUTONiUM-BWBP.mkv
[168 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e02.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[170 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e02.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e03.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[161 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e04.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[163 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e04.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[159 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e05.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[162 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e06.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e07.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e08.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e09.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[160 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e10.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e11.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[169 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e12.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] penn.and.teller.fool.us.s05e13.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv

Season 06


[166 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S06E01.720p.HDTV.x264-CROOKS-BWBP.mkv
[170 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e02.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e03.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S06E04.720p.HDTV.x264-CROOKS-BWBP.mkv
[167 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e05.720p.web.h264-trump-BWBP.mkv
[168 MB] Penn.and.Teller.Fool.Us.S06E06.720p.HDTV.x264-CROOKS-BWBP.mkv
[169 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e07.720p.web.h264-trump-BWBP.mkv
[168 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e08.720p.web.h264-trump-BWBP.mkv
[168 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e09.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[161 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e10.720p.web.h264-trump-BWBP.mkv
[166 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e11.internal.720p.web.h264-trump-BWBP.mkv
[158 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e12.720p.web.h264-trump-BWBP.mkv
[166 MB] penn.and.teller.fool.us.s06e14.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv

Season 07


[170 MB] penn.and.teller.fool.us.s07e01.720p.web.h264-trump-BWBP.mkv
[169 MB] Penn.And.Teller.Fool.Us.S07E02.720p.WEB.H264-ALiGN-BWBP.mkv