به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

Total Divas


Season 1


[174 MB] Total.Divas.S01E01.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E02.720p.HDTV.x264-RUDOS-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E03.720p.HDTV.x264-RUDOS-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E04.720p.HDTV.x264-RUDOS-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E05.720p.HDTV.x264-RUDOS-BWBP.mkv
[176 MB] Total.Divas.S01E06.HDTV.2013-09-01.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E07.HDTV.2013-09-08.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[258 MB] Total.Divas.S01E08.HDTV.2013-09-15.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E09.720p.HDTV.x264-WYW-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E10.HDTV.2013-11-17.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E11.HDTV.2013-11-24.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E12.HDTV.720p-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S01E13.HDTV.720p-SC-SDH-BWBP.mkv
[201 MB] Total.Divas.S01E14.HDTV.2013-12-15.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv

Season 2


[170 MB] Total.Divas.S02E01.720p.HDTV.x264.AVCHD.SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S02E02.720p.HDTV.x264.AVCHD.SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S02E03.HDTV.2014-03-30.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S02E04.HDTV.2014-04-13.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S02E05.HDTV.2014-04-20.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S02E06.HDTV.2014-04-27.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S02E07.HDTV.2014-05-04.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[174 MB] Total.Divas.S02E08.HDTV.2014-05-11.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S02E10.HDTV.2014-05-25.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S02E11.HDTV.2014-06-01.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv

Season 3


[170 MB] Total.Divas.S03E01.HDTV.2014-09-07.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E02.HDTV.2014-09-14.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E03.HDTV.2014-09-21.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E04.HDTV.2014-09-28.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E05.HDTV.2014-10-05.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E06.HDTV.2014-10-12.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E07.HDTV.2014-10-12.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[172 MB] Total.Divas.S03E08.HDTV.2014-10-19.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E09.HDTV.2014-10-19.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E10.HDTV.2014-10-26.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E11.720p.HDTV.x264-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E12.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E13.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E14.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S03E16.HDTV.2015-02-15.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S03E17.HDTV.2015-02-22.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv

Season 4


[171 MB] Total.Divas.S04E01.720p.HDTV.x264-NWCHD-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S04E02.720p.HDTV.x264-NWCHD-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S04E03.HDTV.2015-07-21.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S04E04.HDTV.2015-07-28.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[176 MB] Total.Divas.S04E05.Tea.Mode.720p.ETV.WEBRip.AAC2.0.x264-BTW-BWBP.mkv
[170 MB] total.divas.s04e06.720p.hdtv.x264-tastetv-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S04E07.720p.HDTV.x264-TASTETV-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S04E08.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S04E09.Clash.of.the.Divas.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S04E10.HDTV.2015-09-08.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S04E11.HDTV.2015-09-15.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S04E12.720p.HDTV.x264-TASTETV-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S04E13.720p.HDTV.x264-TASTETV-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S04E13.Return.of.the.Ex.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv

Season 5


[171 MB] Total.Divas.S05E01.HDTV.2016-01-19.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[172 MB] Total.Divas.S05E02.HDTV.2016-01-26.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S05E03.720p.HDTV.x264-TASTETV-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S05E04.720p.HDTV.x264-TASTETV-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S05E05.Come.Reign.Or.Shine.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S05E06.End.Of.A.Friendship.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S05E07.Hart.Of.The.Matter.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S05E08.Peace.Of.Cake.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S05E09.HDTV.2016-03-15.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S05E10.No.Retreat.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S05E11.HDTV.2016-03-29.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S05E12.HDTV.2016-04-05.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S05E13.Cest.La.Diva.1.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S05E14.Cest.La.Diva.2.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv

Season 6


[172 MB] Total.Divas.S06E01.720p.HDTV.x264-NWCHD-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S06E02.Orlando.Strong.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S06E03.720p.HDTV.x264-NWCHD-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S06E04.720p.HDTV.x264-NWCHD-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S06E05.Mother.Of.The.Groom.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S06E06.Too.Many.Cooks.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S06E07.A.Win-Wine.Situation.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S06E08.Pain.in.The.Neck.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S06E09.What.Happens.In.Vegas.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S06E10.The.Big.Day.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S06E11.The.Draft.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H.264-RTN-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S06E12.Feel.the.Glow.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S06E13.HDTV.2017-04-19.720p.AVCHD-SC-SDH-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s06e14.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S06E15.Swimming.With.Pigs.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s06e16.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv

Season 7


[171 MB] Total.Divas.S07E01.This.Is.Make.or.Break.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s07e02.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S07E03.Breaking.All.The.Rules.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s07e04.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[176 MB] Total.Divas.S07E05.720p.WEB.x264-TBS-BWBP.mkv
[177 MB] total.divas.s07e06.720p.web.x264-tbs-BWBP-BWBP.mkv
[178 MB] total.divas.s07e06.720p.web.x264-tbs_s-BWBP-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s07e07.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s07e08.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s07e09.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[176 MB] Total.Divas.S07E10.720p.WEB.x264-TBS-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S07E11.Lets.Get.Naked.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s07e12.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv

Season 8


[176 MB] total.divas.s08e01.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S08E01.Good.Girls.Dont.Make.History.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s08e02.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S08E02.This.Is.My.House.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s08e03.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S08E03.The.Real.Nicole.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S08E03.The.Real.Nicole.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s08e04.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S08E04.Paiges.Secret.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s08e05.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S08E05.Pink.Hair.Dont.Care.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s08e06.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[175 MB] Total.Divas.S08E06.Welcome.To.Miami.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s08e07.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s08e08.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S08E08.Hate.Is.a.Strong.Word.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s08e09.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Total.Divas.S08E09.A.Sisterhood.Beyond.Blood.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s08e10.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv

Season 9


[170 MB] Total.Divas.S09E01.The.Baddest.Women.on.the.Planet.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s09e02.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] Total.Divas.S09E03.Rowdy.Ronda.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[176 MB] total.divas.s09e04.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv