به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به HTTP

Black-Ish

5 / 10Subtitle


Season 1


[88 MB] Black-Ish.S01E01.Pilot.WEB-DL.x264-RKSTR-BWBP.mkv
[86 MB] Black-ish.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Black-ish.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Black-ish.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] Black-ish.S01E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] Black-ish.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Black-ish.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Black-ish.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Black-ish.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Black-ish.S01E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] Black-ish.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] Black-ish.S01E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] Black-ish.S01E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] Black-ish.S01E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] Black-ish.S01E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] Black-ish.S01E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] Black-ish.S01E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] Black-ish.S01E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] Black-ish.S01E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] Black-ish.S01E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Black-ish.S01E21.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Black-ish.S01E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] Black-ish.S01E24.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 2


[84 MB] Blackish.S02E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S02E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S02E03.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S02E04.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S02E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S02E06.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S02E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[71 MB] Blackish.S02E08.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S02E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S02E10.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[82 MB] Blackish.S02E11.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S02E11.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S02E12.720p.HDTV.x264-0SEC-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S02E13.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S02E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S02E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[94 MB] Blackish.S02E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S02E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[82 MB] Blackish.S02E18.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S02E19.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S02E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S02E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S02E22.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S02E23.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S02E24.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv

Season 3


[85 MB] Blackish.S03E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S03E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S03E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S03E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S03E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S03E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S03E09.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S03E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S03E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[94 MB] Blackish.S03E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S03E13.720p.HDTV.x264-SVA-BWBP.mkv
[82 MB] Blackish.S03E14.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S03E15.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S03E16.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S03E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[82 MB] Blackish.S03E18.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S03E19.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[80 MB] Blackish.S03E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S03E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S03E22.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S03E23.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S03E24.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv

Season 4


[84 MB] Blackish.S04E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S04E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[80 MB] Blackish.S04E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S04E08.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S04E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S04E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[113 MB] Blackish.S04E14.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E14.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E15.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S04E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S04E18.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[85 MB] blackish.s04e18.internal.720p.web.h264-bamboozle-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E19.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S04E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S04E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S04E22.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S04E23.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 5


[86 MB] blackish.s05e01.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[86 MB] blackish.s05e02.720p.web.x264-cookiemonster-BWBP.mkv
[86 MB] blackish.s05e02.internal.720p.web.h264-bamboozle-BWBP.mkv
[82 MB] Blackish.S05E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S05E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S05E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S05E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S05E07.720p.WEB.H264-METCON-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S05E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S05E09.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S05E10.720p.WEB.H264-METCON-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S05E11.720p.WEB.H264-METCON-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S05E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S05E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S05E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S05E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] blackish.s05e16.720p.web.h264-memento-BWBP.mkv
[86 MB] blackish.s05e17.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[86 MB] blackish.s05e18.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[86 MB] blackish.s05e19.720p.web.h264-memento-BWBP.mkv
[84 MB] blackish.s05e20.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[80 MB] Blackish.S05E21.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S05E22.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] blackish.s05e23.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv

Season 6


[86 MB] blackish.s06e01.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S06E03.720p.WEB.H264-METCON-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E06.720p.WEB.H264-METCON-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S06E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S06E08.720p.WEB.H264-METCON-BWBP.mkv
[86 MB] Blackish.S06E09.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S06E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E11.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E14.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S06E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S06E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Blackish.S06E18.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Blackish.S06E19.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[81 MB] Blackish.S06E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] blackish.s06e21.720p.web.h264-insidious-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E22.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Blackish.S06E23.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv